Donacione

Donacionet dhe antarësinë mund ti paguani në Xhami ose dërgoni në ketë adresë:

Albanian Muslim Society of Toronto
564 Annette Street,
Toronto, ON, M6S 2C2

Cekat shkruani për: Albanian Muslim Society of Toronto

Githashtu tani donacionet mund ti beni ONLINE
Donate-Button
Zoti ju dhashtë të mira dhe bereqet.

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/donacione/