April 9, 2018 archive

Apr 09 2018

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E PËRGJITHSHME VJETORE – 2018

Bazuar në nenin 16 pikën 2 të Statutit të BSHI-së Bordi I Bashkësisë Shiptare Islame në Toronto lëshon këtë: Pursuant to article 16, paragraph 2 of the status of AMST, the Board of Albanian Muslim Society of Toronto issues this: NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E PËRGJITHSHME VJETORE Notice of the annual general meeting I ndruar anëtarë …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2018/04/09/njoftim-per-mbledhjen-e-pergjithshme-vjetore-2018/