Mar 13 2017

Njoftim

Njoftim

Kryesia e Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto

Pas zgjedhjeve për Kryesin e re të mbajtura me 2 Prill 2017
zgjidhen për kryesin e re 9 kandidatë sipase renditjes ne vijim:

1. Zemri Sallai
2. Rustem Rustemi
3. Rexhep Gallopeni
4. Nexhmi Aliu
5. Dritan Dede
6. Ismet Mirena
7. Ahmet Jakupi
8. Isak Sadiku
9. Ramadan Osmani

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2017/03/13/njoftim-2/