«

»

Feb 02 2013

Print this Post

Festat Fetare Islame 2013

Datat dhe Festat e Rëndësishme Fetare – Islame për vitin 2013 (1434/ 1435 Hixhrij)

Bashkësia Islame Shqiptare Në Toronto • 564 Annette Street M6S 2C2 • (416) 763-0612 www.albmuslim.ca

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2013/02/02/festat-fetare-islame-2013-1434/