Feb 16 2017

Njoftim

Të nderuar anëtar jo ftojmë të merrni pjese në

Mbledhjen e Përgjithshme (MP)

me 26 Shkurt 2016 në ora 11:00 am.

(në sallën e Xhamisë)

Pjesëmarrja juaj është e domosdoshme, do behte raporti dyvjetor nga Kryesia dhe Imami, gjithashtu do bisedohet për vendin te cilën jemi ne proces për te blerë, dhe me ne fund do bisedohet dhe konfirmohet data e zgjedhjeve te reja dhe do propozohen anëtarët e mundshëm për Kryesin e re, te gjitha këto do zhvillohen sipas statusit të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto

Ju lutemi ejani në kohë mbledhja do fillon në ora 11:15am

Pikat e rendit të ditës: 

  • Koha për raportimin vjetor
  • Koha për prezantimin dhe arritjet.. për blerjen e objekti te ri
  • Koha për Zgjedhjet e reja për Anëtaret e Kryesisë
  • Koha për pyetje dhe përgjigjeje
  • Përmbyllja

Ju mirëpresim dhe ju lutemi shpërndani këtë lajmërim, për te mirën e vetvetes dhe komunitetit.

  • Gjithashtu duke u bazuar ne Statusin dhe kërkesat e anëtareve te adresuar tek Kryesia ne mbledhjen e fundit të Jashtëzakonshëm të mbajtur me 25 Dhjetor 2016, Kryesia propozon të mbahen Zgjedhjet në pranvere, me

Datën 2 Prill 2017 e Diele te mbahen Zgjedhjet për Kryesin e Re.

KRYESIA E BASHKËSISË SHQIPTARE ISLAME NË TORONTO

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2017/02/16/njoftim-2/

Feb 15 2017

Projekti per Xhamin e Re – New Mosque Project

Projekti

Permanent link to this article: http://www.albmuslim.ca/2017/02/15/projekti-per-xhamin-e-re-new-mosque-project/